Excel MAX Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce MAX formülünün Türkçe karışılığı MAK formülüdür.

Aşağıda MAK fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir değer kümesindeki en büyük değerleri verir.

MAK (MAX) Formülü Kullanımı

 MAK (sayı1, [sayı2], ...) 

MAK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı1, sayı2, ... Sayı1 gerekli, izleyen sayılar isteğe bağlıdır. Maksimum değerini bulmak istediğiniz 1 - 255 arasında sayılardır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
  • Mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
  • Bir değişken bir dizi veya göndermeyse, yalnızca o dizideki veya başvurudaki sayılar kullanılır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler, mantıksal değerler veya metin göz ardı edilir.
  • Bağımsız değişkenlerde sayı yoksa MAK fonksiyonu 0 (sıfır) verir.
  • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
  • Başvuruda hesaplamanın bir parçası olarak sayıların mantıksal değerlerini ve metin tanıtımlarını eklemek istiyorsanız MAKA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek

A B
Veri
10
7
9
27
2
Formül Açıklama (Sonuç)
=MAK (A2:A6)Yukarıdaki sayıların en büyüğü (27)
=MAK (A2:A6;30)Yukarıdaki sayıların en büyüğü ve 30 (30)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft