Excel MAXA Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce MAXA formülünün Türkçe karışılığı MAKA formülüdür.

Aşağıda MAKA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

MAKA (MAXA) Formülü Kullanımı

 MAXA (değer1,[değer2],...) 

MAKA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Değer1 - Girilmesi Zorunludur : En büyük değerini bulmak istediğiniz ilk numaralı değişken.
  • Değer2,... - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : En büyük değerini bulmak istediğiniz 2 - 255 arası numaralı değişken/ler.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler şunlardan oluşabilir: sayılar; sayı içeren adlar, diziler veya başvurular; sayıların metin tanıtımları; başvurudaki DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler.
  • Mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
  • Bağımsız değişken bir dizi veya başvuruysa, yalnızca o dizideki veya başvurudaki değerler kullanılır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler ve metin değerleri gözardı edilir.
  • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
  • DOĞRU içeren değişken/ler 1 olarak değerlendirilir, metin veya YANLIŞ içeren değişken/ler 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.
  • Bağımsız değişkenler değer içermiyorsa, MAKA 0 (sıfır) verir.
  • Başvuruda hesaplamanın bir parçası olarak sayıların mantıksal değerlerini ve metin tanıtımlarını eklemek istemiyorsanız MAK fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek

A B
Veri
0
0,2
0,5
0,4
DOĞRU
Formül Açıklama (Sonuç)
=MAKA (A2:A6)Yukarıdaki sayıların en büyüğü. DOĞRU 1 olarak değerlendirilir (1)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft