Excel MDETERM Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce MDETERM formülünün Türkçe karışılığı DETERMİNANT formülüdür.

Aşağıda DETERMİNANT fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir dizinin matris determinantını verir.

DETERMİNANT (MDETERM) Formülü Kullanımı

 DETERMİNANT (dizi) 

DETERMİNANT fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Dizi   - Girilmesi Zorunludur : Eşit sayıda satır ve sütuna sahip sayısal bir dizi.

Bazı Uyarılar

 • Dizi A1:C3 gibi bir hücre aralığı, {1;2;34;5;67;8;9} gibi bir dizi sabiti ya da bunlardan birinin adı olarak verilebilir.

 • Aşağıdaki durumlarda DETERMİNANT, #DEĞER! hata değeri verir:
  • Dizide boş ya da metin içeren hücreler olduğunda.
  • Dizinin satır ve sütun sayısı eşit olmadığında.
 • Matris determinantı, dizideki değerlerden türetilen bir sayıdır. Üç satıra üç sütunluk bir dizide (A1:C3) , determinant aşağıdaki gibi tanımlanır:

   MDETERM (A1:C3) 
  eşittir
   A1* (B2*C3-B3*C2) + A2* (B3*C1-B1*C3) + A3* (B1*C2-B2*C1) 

 • Matris determinantları genellikle, çok sayıda değişken içeren matematik denklemi sistemlerini çözmek için kullanılır.
 • DETERMİNANT fonksiyonu, hesaplama tamamlanmadığında küçük bir sayısal hatanın ortaya çıkabilmesine karşın, yaklaşık 16 basamağa kadar doğru olarak hesaplanır. Örneğin, tek başına bir matrisin determinantı 1E-16 ölçüsünde sıfırdan farklı olabilir.

Örnek

A B C D
Veri Veri Veri Veri
1385
1361
1110
73102
Formül Açıklama (Sonuç)
=DETERMİNANT (A2:D5)Yukarıdaki matrisin determinantı (88)
=DETERMİNANT ({3;6;11;1;03;10;2})Matrisin bir dizi sabiti olarak determinantı (1)
=DETERMİNANT ({3;61;1})Dizi sabitinde matrisin determinantı (-3)
=DETERMİNANT ({1;3;8;51;3;6;1})Dizide eşit sayıda satır ve sütun bulunmadığından hata değeri verir (#DEĞER!)

 • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft