Excel MDURATION Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce MDURATION formülünün Türkçe karışılığı MSÜRE formülüdür.

Aşağıda MSÜRE fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Varsayılan nominal değeri 100 TL olan menkul değer için değiştirilmiş Macauley sürekliliğini verir.

MSÜRE (MDURATION) Formülü Kullanımı

 MSÜRE (düzenleme, vade, kupon, getiri, sıklık, [temel]) 

Önemli Tarihler girilirken yapılması gereken TARİH fonksiyonunu veya diğer formüllerin (veya fonksiyonların) sonuçlarını kullanmaktır. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

MSÜRE fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
 • Kupon   - Girilmesi Zorunludur : Tahvilin yıllık kupon oranıdır.
 • Getiri   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin yıllık verimidir.
 • Sıklık   - Girilmesi Zorunludur : Bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Düzenleme tarihi, bir kuponun örneğin bir bononun alıcı tarafından satın alındığı tarihtir. Vade tarihi, kuponun süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 1 Ocak 2008 tarihinde piyasaya dağıtıldığını ve bir alıcı tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. Dağıtım tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi de 1 Ocak 2008 tarihli dağıtım tarihinden 30 yıl sonrası olan 1 Ocak 2038 olur.
 • Düzenleme, vade, sıklık ve temele ait kesirli bölümler atılarak tamsayıya dönüştürülür.
 • Düzenleme veya vade tarihleri geçerli bir tarih değilse, MSÜRE fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • Getiri < 0 veya kupon < 0 ise, MSÜRE #SAYI! hata değeri verir.
 • Kupon ödeme sıklığı 1, 2 ya da 4'ten farklı bir sayıysa, MSÜRE #SAYI! hata değeri verir.
 • Temel < 0 veya temel > 4 ise, MSÜRE #SAYI! hata değeri verir.
 • Düzenleme ≥ vade ise, MSÜRE #SAYI! hata değeri verir.
 • Değiştirilmiş süreklilik aşağıdaki biçimde tanımlanır:

  Denklem

Örnek

A B
Veri Açıklama
1 Ocak 2008Düzenleme tarihi
1 Ocak 2016Vade tarihi
%8Kupon yüzdesi
%9,0Verim yüzdesi
2Sıklık altı ayda birdir (yukarı bakın)
1Gerçek/gerçek temel (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=MSÜRE (A2;A3;A4;A5;A6;A7)Yukarıdaki koşullara göre bir bononun değiştirilmiş sürekliliği (5,73567)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft