Excel MEDIAN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce MEDIAN formülünün Türkçe karışılığı ORTANCA formülüdür.

Aşağıda ORTANCA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

 • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
 • Mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
 • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler gözardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
 • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
 • Not ORTANCA fonksiyonu, istatistiksel dağılımdaki bir grup sayının merkez yeri olan merkezi eğilimi ölçer. En yaygın üç merkezi eğilim ölçüsü şunlardır:

  • Ortalama aritmetik ortalamadır; bir grup sayıyı toplayıp, toplamı bu sayıların sayısına bölerek hesaplanır. Örneğin, toplamı 30 olan 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayıları 6'ya bölündüğünde 5 elde edilir.
  • Orta değer bir grup sayının orta sayısıdır; başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük, yarısı küçüktür. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının orta değeri 4 olur.
  • Mod bir grup sayıda en sık geçen sayıdır. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının modu 3 olur.

  Bir grup sayının simetrik dağılımı için bu üç merkezi eğilimin tümü de aynıdır. Bir grup sayının çarpık dağılımı için bunlar farklı olabilir.

  Örnek

  A B
  Veri
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Formül Açıklama (Sonuç)
  =ORTANCA (A2:A6)Yukarıdaki listede bulunan ilk 5 sayının orta değeri (3)
  =ORTANCA (A2:A7)Yukarıdaki tüm sayıların veya 3 ve 4'ün ortalamasının orta değeri (3,5)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

  Kaynak:Microsoft