Excel MIN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce MIN formülünün Türkçe karışılığı MİN formülüdür.

Aşağıda MİN fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Değer kümesindeki en küçük sayıyı verir.

MİN (MIN) Formülü Kullanımı

 MİN (sayı1, [sayı2], ...) 

MİN fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı1, sayı2, ... Sayı1 isteğe bağlı, izleyen sayılar isteğe bağlıdır. Minimum değerini bulmak istediğiniz 1 - 255 arasında sayılardır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
  • Mantıksal değerler ve sayının doğrudan değişken/ler listesine yazdığınız metin ifadeleri dikkate alınır.
  • Bir değişken bir dizi veya göndermeyse, yalnızca o dizideki veya başvurudaki sayılar kullanılır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler, mantıksal değerler veya metin göz ardı edilir.
  • Bağımsız değişkenlerde sayı yoksa MİN fonksiyonu 0 verir.
  • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
  • Başvuruda hesaplamanın bir parçası olarak sayıların mantıksal değerlerini ve metin tanıtımlarını eklemek istiyorsanız MİNA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek

A B
Veri
10
7
9
27
2
Formül Açıklama (Sonuç)
=MİN (A2:A6)Yukarıdaki sayıların en küçüğü (2)
=MİN (A2:A6;0)Yukarıdaki sayıların en küçüğü ve 0 (0)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft