Excel MINA Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce MINA formülünün Türkçe karışılığı MİNA formülüdür.

Aşağıda MİNA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir değişken/ler listesindeki en küçük değeri verir.

MİNA (MINA) Formülü Kullanımı

 MİNA (değer1, [değer2], ...) 

MİNA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Değer1, değer2, ... Değer1 gerekli, izleyen değerler isteğe bağlıdır. Maksimum değerini bulmak istediğiniz 1 - 255 arasında değer.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler şunlardan oluşabilir: sayılar; sayı içeren adlar, diziler veya başvurular; sayıların metin tanıtımları; başvurudaki DOĞRU ve YANLIŞ gibi mantıksal değerler.
  • Bağımsız değişken bir dizi veya başvuruysa, yalnızca o dizideki veya başvurudaki değerler kullanılır. Dizideki veya başvurudaki boş hücreler ve metin değerleri gözardı edilir.
  • DOĞRU içeren değişken/ler 1 olarak değerlendirilir, metin veya YANLIŞ içeren değişken/ler 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.
  • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
  • Bağımsız değişkenler değer içermiyorsa MİNA 0 (sıfır) verir.
  • Başvuruda hesaplamanın bir parçası olarak sayıların mantıksal değerlerini ve metin tanıtımlarını eklemek istemiyorsanız MİNA fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek

A B
Veri
YANLIŞ
0,2
0,5
0,4
0,8
Formül Açıklama (Sonuç)
=MİNA (A2:A6)Yukarıdaki sayıların en küçüğü. YANLIŞ 0 olarak değerlendirilir (0)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft