Excel MINUTE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce MINUTE formülünün Türkçe karışılığı DAKİKA formülüdür.

Aşağıda DAKİKA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir zaman değerinin dakika sayısını verir. Dakika, 0 - 59 arasında bir tamsayı olarak verilir.

DAKİKA (MINUTE) Formülü Kullanımı

 DAKİKA (seri_no) 

DAKİKA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Seri_no   - Girilmesi Zorunludur : Bulmak istediğiniz dakikayı içeren zamandır. Zaman, çift tırnak işareti arasında metin dizesi olarak (örneğin, "18:45") , ondalık sayı olarak (örneğin, 18:45'i göstermek üzere 0,78125) veya diğer formül ve fonksiyonların sonucu olarak (örneğin, ZAMANDEĞERİ ("18:45") ) girilebilir.

Bazı Uyarılar

Windows için Microsoft Excel ve Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı tarih sistemleri kullanır. Zaman değerleri tarih değerinin bir parçasıdır ve ondalık bir sayıyla gösterilir (örneğin, 12:00 günün ortası olduğundan 0,5 ile gösterilir) .

Örnek

A B
Saat
16:48:00
Formül Açıklama (Sonuç)
=DAKİKA (A2)Yukarıdaki zamanın dakika sayısı (48)

  • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft