Excel MINVERSE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce MINVERSE formülünün Türkçe karışılığı DİZEY_TERS formülüdür.

Aşağıda DİZEY_TERS fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir dizide saklanan matrisin ters matrisini verir.

DİZEY_TERS (MINVERSE) Formülü Kullanımı

 DİZEY_TERS (dizi) 

DİZEY_TERS fonksiyonunun sözdizimi aşağıdaki değişken/leri içerir:

 • Dizi   - Girilmesi Zorunludur : Eşit sayıda satır ve sütuna sahip sayısal bir dizi.

Bazı Uyarılar

 • Dizi A1:C3 gibi bir hücre aralığı, {1;2;34;5;67;8;9} gibi bir dizi sabiti veya bunlardan birinin adı olarak verilebilir.

 • Dizide boş veya metin içeren hücre varsa, DİZEY_TERS fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.

 • Dizinin satır ve sütun sayısı eşit olmadığında da DİZEY-TERS fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.

 • Dizi veren formüller dizi formülleri biçiminde girilmelidir.
 • Ters matrisler, determinantlar gibi, genellikle çeşitli değişkenlere sahip matematik denklemler sistemlerini çözmek için kullanılırlar. Matrisle tersinin çarpımı, diyagonal değerlerin 1, diğer tüm değerlerin 0'a eşit olduğu kare dizi olan özdeşlik matrisini verir.
 • İki satıra iki sütunluk bir matrisin hesaplanmasına örnek olarak, A1:B2 aralığının herhangi dört sayıyı ifade eden a, b, c ve d harflerini içerdiğini varsayalım. Aşağıdaki tablo A1:B2 matrisinin tersini göstermektedir.
  Sütun A Sütun B
  Satır 1d/ (a*d-b*c)b/ (b*c-a*d)
  Satır 2c/ (b*c-a*d)a/ (a*d-b*c)
 • DİZEY_TERS fonksiyonu, iptal tamamlanmadığında küçük bir sayısal hatanın ortaya çıkabilmesine karşın, yaklaşık 16 basamağa kadar doğru olarak hesaplanır.
 • Bazı kare matrisler ters çevrilemezler ve DİZEY_TERS fonksiyonuyle #SAYI! hata değeri verirler. Ters çevrilemez bir matrisin determinantı 0'dır.

Örnek

Örnek 1

A B
Veri Veri
4-1
20
Formül Formül
=DİZEY_TERS (A2:B3)

Not Örnekteki formülün dizi formülü olarak girilmesi gerekir. Örneği boş bir kopyaladıktan sonra, formül hücresiyle başlayan A5:B6 aralığını seçin. F2'ye basın ve ardından CTRL+SHIFT+ENTER'a basın. Formül bir dizi formülü olarak girilmezse, tek sonuç 0 olacaktır.

Örnek 2

A B C
Veri Veri Veri
121
34-1
020
Formül Formül Formül
=DİZEY_TERS (A2:C4)

Not Örnekteki formülün dizi formülü olarak girilmesi gerekir. Örneği boş bir kopyaladıktan sonra, formül hücresiyle başlayan A6:C8 aralığını seçin. F2'ye basın ve ardından CTRL+SHIFT+ENTER'a basın. Formül bir dizi formülü olarak girilmezse, tek sonuç 0,25 olacaktır.

İpucu Ters matristen tek tek elemanlara erişmek için İNDİS fonksiyonunu kullanabilirsiniz.


 • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft