Excel MIRR Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce MIRR formülünün Türkçe karışılığı D_İÇ_VERİM_ORANI formülüdür.

Aşağıda D_İÇ_VERİM_ORANI fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Dönemsel nakit akışı serisi için değiştirilmiş iç verim oranını verir. D_İÇ_VERİM_ORANI fonksiyonu hem yatırım maliyetini, hem de nakitin yeniden yatırımı üzerinden alınan faizi dikkate alır.

D_İÇ_VERİM_ORANI (MIRR) Formülü Kullanımı

 D_İÇ_VERİM_ORANI (değerler, finansman_faiz_oranı, tekraryatırım_oranı) 

D_İÇ_VERİM_ORANI fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Değerler   - Girilmesi Zorunludur : Dizi veya sayılara sahip hücre başvurusu. Bu sayılar, düzenli aralıklarla gerçekleşen bir dizi ödemeyi (negatif değerler) ve geliri (pozitif değerler) gösterir.
  • Değerler, değiştirilmiş iç verim oranını hesaplamak için en az bir pozitif değer ve bir negatif değer içermelidir. Aksi halde, D_İÇ_VERİM_ORANI fonksiyonu #SAYI/0! hata değeri verir.
  • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler gözardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
 • Finansman_faiz_oranı   - Girilmesi Zorunludur : Nakit akışlarında kullanılan para üzerinden ödediğiniz faiz oranı.
 • Tekraryatırım_oranı   - Girilmesi Zorunludur : Yeniden yatırdığınızda nakit akışları üzerinden aldığınız faiz oranı.

Bazı Uyarılar

 • D_İÇ_VERİM_ORANI fonksiyonu, nakit akışlarının sırasını yorumlamak için değerlerin sırasını kullanır. Ödeme ve gelir değerlerinizi istediğiniz sırada ve doğru işaretlerle (alınan nakit için pozitif değerler, ödenen nakit için negatif değerler) girmeye dikkat edin.
 • N değerlerdeki nakit akışı sayısı, ffo finansman_faiz_oranı, ve tyo tekraryatırım_oranı ise, D_İÇ_VERİM_ORANI formülü aşağıdaki gibidir:

  Denklem

Örnek

A B
Veri Açıklama
-120.000 TLİlk maliyet
39.000Birinci yıldaki verim
30.000İkinci yıldaki verim
21.000Üçüncü yıldaki verim
37.000Dördüncü yıldaki verim
46.000Beşinci yıldaki verim
%10,00120.000 TL tutarındaki borcun yıllık faiz oranı
%12,00Tekrar yatırılan karların yıllık faiz oranı
Formül Açıklama (Sonuç)
=D_İÇ_VERİM_ORANI (A2:A7;A8;A9)Yatırımın beş yıl sonraki değiştirilmiş iç verim oranı (%13)
=D_İÇ_VERİM_ORANI (A2:A5;A8;A9)Üç yıl sonraki değiştirilmiş verim oranı (-%5)
=D_İÇ_VERİM_ORANI (A2:A7;A8;%14)Yüzde 14 tekraryatırım_oranı temel alındığında, beş yıllık değiştirilmiş verim oranı (%13)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft