Excel MMULT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce MMULT formülünün Türkçe karışılığı DÇARP formülüdür.

Aşağıda DÇARP fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

İki dizinin matris çarpımını verir. Sonuç, dizi1 ile aynı sayıda satıra ve dizi2 ile aynı satırda sütuna sahip olan bir dizidir.

DÇARP (MMULT) Formülü Kullanımı

 DÇARP (dizi1, dizi2) 

DÇARP fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Dizi1, dizi2   - Girilmesi Zorunludur : Çarpmak istediğiniz dizilerdir.

Bazı Uyarılar

 • Dizi1'deki sütun sayısı, dizi2'deki satır sayısıyla aynı olmalı ve iki dizide de yalnızca sayı olmalıdır.

 • Dizi1 ve dizi2 hücre aralıkları, dizi sabitleri veya başvurular olarak verilebilir.
 • Aşağıdaki durumlarda DÇARP #DEĞER! hata değeri verir:
  • Boş ya da metin içeren hücreler olduğunda.
  • Dizi1'deki sütun sayısı dizi2'deki satır sayısından farklı olduğunda.
 • B ve c dizilerinin matris çarpım dizisi a aşağıdaki gibidir:

  Denklem

  burada i satır sayısı, j ise sütun sayısıdır.

 • Dizi veren formüller dizi formülleri biçiminde girilmelidir.

Örnek

Örnek 1

A B
Dizi 1 Dizi 1
13
72
Dizi 2 Dizi 2
20
02
Formül Formül
=DÇARP (A2:B3;A5:B6)

Not Örnekteki formülün dizi formülü olarak girilmesi gerekir. Örneği boş bir kopyaladıktan sonra, formül hücresiyle başlayan A8:B9 aralığını seçin. F2'ye basın ve ardından CTRL+SHIFT+ENTER'a basın. Formül bir dizi formülü olarak girilmezse, tek sonuç 2 olacaktır.

Örnek 2

A B
Dizi 1 Dizi 1
30
20
Dizi 2 Dizi 2
20
02
Formül Formül
=DÇARP (A2:B3;A5:B6)

Not Örnekteki formülün dizi formülü olarak girilmesi gerekir. Örneği boş bir kopyaladıktan sonra, formül hücresiyle başlayan A8:B9 aralığını seçin. F2'ye basın ve ardından CTRL+SHIFT+ENTER'a basın. Formül bir dizi formülü olarak girilmezse, tek sonuç 6 olacaktır.


 • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft