Excel MOD Formülünün Türkçesi

10.10.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce MOD formülünün Türkçe karışılığı MOD formülüdür.

Aşağıda MOD fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Sayı, bölene bölündükten sonra kalanı verir. Sonuç, bölenle aynı işarete sahiptir.

MOD (MOD) Formülü Kullanımı

MOD(sayı, bölen)

MOD fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler  bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Bölme işlemi sonucunda kalanını bulmak istediğiniz sayıdır.
  • Bölen   - Girilmesi Zorunludur : Sayıyı bölmek istediğiniz sayıdır.

Bazı Uyarılar

  • Bölen 0 ise, MOD fonksiyonu #SAYI/0! hata değeri verir.

  • MOD fonksiyonu TAMSAYI fonksiyonunun terimleriyle ifade edilebilir:

    MOD(n, d) = n - d*INT(n/d)

Örnek

AB
FormülAçıklama (Sonuç)
=MOD(3;2)3/2'nin kalanı (1)
=MOD(-3;2)-3/2'nin kalanı. İşaret bölenle aynıdır (1)
=MOD(3;-2)3/-2'nin kalanı. İşaret bölenle aynıdır (-1)
=MOD(-3;-2)-3/-2'nin kalanı. İşaret bölenle aynıdır (-1)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft