Excel MODE.MULT  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce MODE.MULT formülünün Türkçe karışılığı ENÇOK_OLAN.ÇOK formülüdür.

Bir dizi veya veri aralığında en sık görünen, yinelenen değerleri dikey sırada verir. Yatay diziler için DEVRİK_DÖNÜŞÜM (ENÇOK_OLAN.ÇOK (sayı1,sayı2,...) ) formülünü kullanabilirsiniz.

Birden çok en çok olan varsa birden çok sonuç dönecektir. Bu işlev değerler dizisini verdiği için, dizi formülü olarak girilmiş olmalıdır.

ENÇOK_OLAN.ÇOK (MODE.MULT ) Formülü Kullanımı

 ENÇOK_OLAN.ÇOK ( (sayı1,[sayı2],...]) 

ENÇOK_OLAN.ÇOK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı1 - Girilmesi Zorunludur : En çok olanı hesaplamak istediğiniz ilk numaralı değişken.
  • Sayı2, ... - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : En çok olanı hesaplamak istediğiniz 2 - 254 arasında numaralı değişken. Noktalı virgüllerle ayrılan değişken/lerin yerine, tek bir dizi veya bir dizi başvuruyu kullanabilirsiniz.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
  • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler göz ardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
  • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
  • Veri kümesi çoğaltılmış veri noktaları içermiyorsa, ENÇOK_OLAN.ÇOK fonksiyonu #YOK hata değerini verir.

Örnek

A B
1
2
3
4
3
2
1
2
3
5
6
1
Formül Açıklama (Sonuç)
=ENÇOK_OLAN.ÇOK (A1:A12)Yukarıda en sık tekrarlayan sayıların birden fazla modu (1, 2, 3)

Not Örnekteki =ENÇOK_OLAN.ÇOK (A1:A12) formülünün dizi formülü olarak girilmesi gerekir. Örnek verilerini yapıştırdıktan sonra nda A14:A16 aralığını seçin. Formül çubuğunda formüle (A12) hücresinden başlayarak A1:A12'yi seçip CTRL+SHIFT+ENTER tuş birleşimine basın. Dizi olarak girildiğinde yukarıdaki örnek en çok olan olarak 1, 2, 3 verecektir. Formül dizi formülü olarak girilmediyse tek sonuç 1 olur. Bu, ENÇOK_OLAN.TEK fonksiyonunu kullanmakla aynıdır.


  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft