Excel MODE.SNGL  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce MODE.SNGL formülünün Türkçe karışılığı ENÇOK_OLAN.TEK formülüdür.

Bir dizi veya veri aralığında en sık görünen değeri verir.

ENÇOK_OLAN.TEK (MODE.SNGL ) Formülü Kullanımı

 ENÇOK_OLAN.TEK (sayı1,[sayı2],...]) 

ENÇOK_OLAN.TEK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı1 - Girilmesi Zorunludur : En çok olanı hesaplamak istediğiniz ilk değişken.
  • Sayı2, ... - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : En çok olanı hesaplamak istediğiniz 2 - 254 arasında değişken. Noktalı virgüllerle ayrılan değişken/lerin yerine, tek bir dizi veya bir dizi başvuruyu kullanabilirsiniz.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenler sayı veya sayı içeren ad, dizi veya başvuru olabilir.
  • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler gözardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
  • Hata değerleri veya sayılara dönüştürülemeyen metin olan değişken/ler hatalara yol açar.
  • Veri kümesi çoğaltılmış veri noktaları içermiyorsa ENÇOK_OLAN.TEK fonksiyonu #YOK hata değerini verir.

Not ENÇOK_OLAN.TEK fonksiyonu, bir sayı grubunun merkezinin istatistiksel dağılımdaki konumu olan merkezi eğilimi ölçer. Merkezi eğilimin en yaygın üç ölçüsü şunlardır:

  • Ortalama aritmetik ortalamadır; bir grup sayıyı toplayıp, toplamı bu sayıların sayısına bölerek hesaplanır. Örneğin, toplamı 30 olan 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayıları 6'ya bölündüğünde 5 elde edilir.
  • Orta değer bir grup sayının orta sayısıdır; başka bir deyişle sayıların yarısı orta değerden büyük, yarısı küçüktür. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının orta değeri 4 olur.
  • Mod bir grup sayıda en sık geçen sayıdır. Örneğin, 2, 3, 3, 5, 7 ve 10 sayılarının modu 3 olur.

Bir grup sayının simetrik dağılımı için bu üç merkezi eğilimin tümü de aynıdır. Bir grup sayının çarpık dağılımı için bunlar farklı olabilir.

Örnek

A
Veri
5,6
4
4
3
2
4
Formül Açıklama (Sonuç)
=ENÇOK_OLAN.TEK (A2:A7)Mod ya da yukarıda en sık tekrarlayan sayı (4)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft