Excel MONTH Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce MONTH formülünün Türkçe karışılığı AY formülüdür.

Aşağıda AY fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Seri_no tarafından gösterilen ayı verir. Ay, 1 (Ocak) ile 12 (Aralık) arasında bir tamsayıdır.

AY (MONTH) Formülü Kullanımı

 AY (seri_no) 

AY fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Seri_no   - Girilmesi Zorunludur : Bulmak istediğiniz ayın tarihidir. Tarihler, TARİH fonksiyonu kullanılarak ya da diğer formüllerin veya fonksiyonların sonuçları olarak girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

Bazı Uyarılar

Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.

YIL, AY ve GÜN fonksiyonlarıyle verilen değerler, sağlanan tarih değerinin görüntü biçimine bakılmaksızın Gregoryen takvim değerleri olacaktır. Örneğin, sağlanan tarihin görüntü biçimi Hicri (Hicri takvim: İslami bölgelerde kullanılan ay takvimi.) ise, YIL, AY ve GÜN fonksiyonlarıne ilişkin verilen değerler eşdeğer Gregoryen takvim tarihiyle ilişkili değerler olacaktır.

Örnek

A B
Tarih
15 Nis 2008
Formül Açıklama (Sonuç)
=AY (A2)Yukarıdaki tarihin ayı (4)

  • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft