Excel Mühendislik Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıkları

06.08.2017
• Yazilim • Nedir • Bilgisayar

Excel Mühendislik Formülleri Türkçe İngilizce Karşılıkları


#

Fonksiyon

Function

Kategori

Açıklama

1

BESSELI

BESSELI

Mühendislik Fonksiyonları

Değiştirilmiş Bessel işlevi In (x) 'i verir

2

BESSELJ

BESSELJ

Mühendislik Fonksiyonları

Bessel işlevi Jn (x) 'i verir

3

BESSELK

BESSELK

Mühendislik Fonksiyonları

Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn (x) 'i verir

4

BESSELY

BESSELY

Mühendislik Fonksiyonları

Bessel işlevi Yn (x) 'i verir

5

BIN2DEC

BIN2DEC

Mühendislik Fonksiyonları

İkili bir sayıyı, ondalık sayıya dönüştürür

6

BIN2HEX

BIN2HEX

Mühendislik Fonksiyonları

İkili bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür

7

BIN2OCT

BIN2OCT

Mühendislik Fonksiyonları

İkili bir sayıyı, sekizliye dönüştürür

8

BİTVE

BITAND

Mühendislik Fonksiyonları

İki sayının bit tabanlı 'Ve' sonucunu verir

9

BİTSOLAKAYDIR

BITLSHIFT

Mühendislik Fonksiyonları

Kaydırma_miktarı bitleriyle sola kaydırılan bir değer sayısı verir

10

BİTVEYA

BITOR

Mühendislik Fonksiyonları

2 sayının bit tabanlı YADA değerini verir

11

BİTSAĞAKAYDIR

BITRSHIFT

Mühendislik Fonksiyonları

Kaydırma_miktarı bitleriyle sağa kaydırılan bir değer sayısı verir

12

BİTÖZELVEYA

BITXOR

Mühendislik Fonksiyonları

İki sayının bit tabanlı bir 'Hariç Veya' sonucunu döndürür

13

KARMAŞIK

COMPLEX

Mühendislik Fonksiyonları

Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür

14

ÇEVİR

CONVERT

Mühendislik Fonksiyonları

Bir sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür

15

DEC2BIN

DEC2BIN

Mühendislik Fonksiyonları

Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür

16

DEC2HEX

DEC2HEX

Mühendislik Fonksiyonları

Ondalık bir sayıyı, onaltılıya dönüştürür

17

DEC2OCT

DEC2OCT

Mühendislik Fonksiyonları

Ondalık bir sayıyı sekizliğe dönüştürür

18

DELTA

DELTA

Mühendislik Fonksiyonları

İki değerin eşit olup olmadığını sınar

19

HATAFonksiyon

ERF

Mühendislik Fonksiyonları

Hata işlevini verir

20

HATAFonksiyon.DUYARLI

ERF.PRECISE

Mühendislik Fonksiyonları

Hata işlevini verir

21

TÜMHATAFonksiyon

ERFC

Mühendislik Fonksiyonları

Tümleyici hata işlevini verir

22

TÜMHATAFonksiyon.DUYARLI

ERFC.PRECISE

Mühendislik Fonksiyonları

X ile sonsuzluk arasında tümleştirilen, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verir

23

BESINIR

GESTEP

Mühendislik Fonksiyonları

Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar

24

HEX2BIN

HEX2BIN

Mühendislik Fonksiyonları

Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür

25

HEX2DEC

HEX2DEC

Mühendislik Fonksiyonları

Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür

26

HEX2OCT

HEX2OCT

Mühendislik Fonksiyonları

Onaltılı bir sayıyı sekizliğe dönüştürür

27

SANMUTLAK

IMABS

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir

28

SANAL

IMAGINARY

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir

29

SANBAĞ_DEĞİŞKEN

IMARGUMENT

Mühendislik Fonksiyonları

Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir

30

SANEŞLENEK

IMCONJUGATE

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir

31

SANCOS

IMCOS

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir

32

SANCOSH

IMCOSH

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir

33

SANCOT

IMCOT

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının kotanjantını verir

34

SANCSC

IMCSC

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının kosekantını verir

35

SANCSCH

IMCSCH

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir

36

SANBÖL

IMDIV

Mühendislik Fonksiyonları

İki karmaşık sayının bölümünü verir

37

SANÜS

IMEXP

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının üssünü verir

38

SANLN

IMLN

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir

39

SANLOG10

IMLOG10

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir

40

SANLOG2

IMLOG2

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir

41

SANKUVVET

IMPOWER

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir

42

SANÇARP

IMPRODUCT

Mühendislik Fonksiyonları

2'den 255'e kadar karmaşık sayıların çarpımını verir

43

SANGERÇEK

IMREAL

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının, gerçek katsayısını verir

44

SANSEC

IMSEC

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının sekantını verir

45

SANSECH

IMSECH

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir

46

SANSIN

IMSIN

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının sinüsünü verir

47

SANSINH

IMSINH

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir

48

SANKAREKÖK

IMSQRT

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının karekökünü verir

49

SANTOPLA

IMSUB

Mühendislik Fonksiyonları

İki karmaşık sayının farkını verir

50

SANÇIKAR

IMSUM

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık sayıların toplamını verir

51

SANTAN

IMTAN

Mühendislik Fonksiyonları

Karmaşık bir sayının tanjantını verir

52

OCT2BIN

OCT2BIN

Mühendislik Fonksiyonları

Sekizli bir sayıyı ikiliye dönüştürür

53

OCT2DEC

OCT2DEC

Mühendislik Fonksiyonları

Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür

54

OCT2HEX

OCT2HEX

Mühendislik Fonksiyonları

Sekizli bir sayıyı onaltılıya dönüştürür