Excel MULTINOMIAL Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce MULTINOMIAL formülünün Türkçe karışılığı ÇOKTERİMLİ formülüdür.

Aşağıda ÇOKTERİMLİ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir değerler toplamının çarpınımının, çarpanların çarpımına oranını verir.

ÇOKTERİMLİ (MULTINOMIAL) Formülü Kullanımı

 ÇOKTERİMLİ (sayı1, [sayı2], ...) 

ÇOKTERİMLİ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı1, sayı2, ... Sayı1 gerekli, izleyen sayılar isteğe bağlıdır. çok terimli olmasını istediğiniz 1 - 255 arasında değerlerdir.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse, ÇOKTERİMLİ fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Bağımsız değişken sıfırdan küçükse, ÇOKTERİMLİ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Çokterimli aşağıdaki gibidir:

    Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=ÇOKTERİMLİ (2;3;4)2, 3 ve 4'ün toplamının çarpınımının, çarpınımların çarpımına oranı (1260)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft