Excel NEGBINOM.DIST  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce NEGBINOM.DIST formülünün Türkçe karışılığı NEGBİNOM.DAĞ formülüdür.

Negatif binom dağılımı, başarı olasılığı başarı_olasılığı sabit değeri kadar olduğunda başarı_sayısı değerine eşit sayıda başarıdan önce başarısızlık_sayısı kadar başarısızlık olma olasılığını verir.

Bu işlev, binom dağılımına benzer, ancak başarı sayısı sabit, deneme sayısı değişkendir. Binom gibi, denemelerin bağımsız olduğu varsayılır.

Örneğin, refleksleri çok güçlü 10 kişi bulmanız gerekiyor ve bir adayın bu niteliklere sahip olma olasılığının 0,3 olduğunu biliyorsunuz. NEGBİNOM.DAĞ fonksiyonu, nitelikli 10 adayı bulmadan önce belirli sayıda niteliksiz adayla görüşme olasılığınızı hesaplar.

NEGBİNOM.DAĞ (NEGBINOM.DIST ) Formülü Kullanımı

 NEGBINOM.DAĞ (başarısızlık_s,başarı_s,başarı_olasılığı,kümülatif) 

NEGBİNOM.DAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Başarısızlık_s - Girilmesi Zorunludur : Başarısızlık sayısıdır.
 • Başarı_sayısı - Girilmesi Zorunludur : Başarı sayısı eşiğidir.
 • Başarı_olasılığı - Girilmesi Zorunludur : Başarı olasılığıdır.
 • Kümülatif - Girilmesi Zorunludur : İşlev biçimini belirleyen mantıksal değerdir. Kümülatif DOĞRU olursa, NEGBİNOM.DAĞ kümülatif dağılım fonksiyonunu verir; YANLIŞ olursa, olasılık yoğunluğu fonksiyonunu verir.

Bazı Uyarılar

 • Başarısızlık_s ve başarı_sayısının kesirli kısımları atılarak tamsayıya çevrilir.
 • Bağımsız değişkenlerden biri bile sayısal değilse, NEGBİNOM.DAĞ fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • Başarı_olasılığı < 0 veya olasılık > 1 ise, NEGBİNOM.DAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Başarısızlık_s < 0 veya başarı_sayısı < 1 ise, NEGBİNOM.DAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Negatif binom dağılımının denklemi:

  Denklem

  burada:

  x başarısızlık_s, r başarı_sayısı ve p başarı_olasılığıdır.

Örnek

A B
Veri Açıklama
10Başarısızlık sayısı
5Başarı eşik sayısı
0,25Başarı olasılığı
Formül Açıklama (Sonuç)
=NEGBİNOM.DAĞ (A2,A3,A4,DOĞRU)Yukarıdaki koşullara göre kümülatif negatif binom dağılımı (0,313514)
=NEGBİNOM.DAĞ (A2,A3,A4,YANLIŞ)Yukarıdaki koşullara göre olasılık negatif binom dağılımı (0,055049)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft