Excel NEGBINOMDIST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce NEGBINOMDIST formülünün Türkçe karışılığı NEGBİNOMDAĞ formülüdür.

Negatif binom dağılımı verir. NEGBİNOMDAĞ, başarı olasılığı başarı_olasılığı sabit değeri kadar olduğunda başarı_sayısı değerine eşit sayıda başarıdan önce başarısızlık_sayısı kadar başarısızlık olma olasılığını verir. Bu fonksiyon, binom dağılımına benzer, ancak başarı sayısı sabittir ve deneme sayısı değişkendir. Binom gibi, denemelerin bağımsız olduğu varsayılır.

Örneğin, refleksleri çok güçlü 10 kişi bulmanız gerekiyor ve bir adayın bu niteliklere sahip olma olasılığının 0,3 olduğunu biliyorsunuz. NEGBİNOMDAĞ fonksiyonu, nitelikli 10 adayı bulmadan önce belirli sayıda niteliksiz adayla görüşme olasılığınızı hesaplar.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. NEGBİNOM.DAĞ fonksiyonu.

NEGBİNOMDAĞ (NEGBINOMDIST) Formülü Kullanımı

 NEGBINOMDAĞ (başarısızlık_s,başarı_s,başarı_olasılığı) 

NEGBİNOMDAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Başarısızlık_s - Girilmesi Zorunludur : Başarısızlık sayısıdır.
 • Başarı_sayısı - Girilmesi Zorunludur : Başarı sayısı eşiğidir.
 • Başarı_olasılığı - Girilmesi Zorunludur : Başarı olasılığıdır.

Bazı Uyarılar

 • Başarısızlık_s ve başarı_sayısının kesirli kısımları atılarak tamsayıya çevrilir.
 • Bağımsız değişkenlerden biri bile sayısal değilse, NEGBİNOMDAĞ fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • Başarı_olasılığı < 0 veya olasılık > 1 ise, NEGBİNOMDAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Başarısızlık_s < 0 veya başarı_sayısı < 1 ise, NEGBİNOMDAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Negatif binom dağılımının denklemi:

  Denklem

  burada:

  x başarısızlık_s, r başarı_sayısı ve p başarı_olasılığıdır.

Örnek

A B
Veri Açıklama
10Başarısızlık sayısı
5Başarı eşik sayısı
0,25Başarı olasılığı
Formül Açıklama (Sonuç)
=NEGBİNOMDAĞ (A2;A3;A4)Yukarıdaki koşullara göre negatif binom dağılımı (0,055049)

Kaynak:Microsoft