Excel NETWORKDAYS Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce NETWORKDAYS formülünün Türkçe karışılığı TAMİŞGÜNÜ formülüdür.

Aşağıda TAMİŞGÜNÜ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tüm çalışma günleri sayısını verir. Çalışma günleri hafta sonlarını ve tatil olarak tanımlanmış günleri içermez. Belirli dönemlerde, çalışılan gün sayısına bağlı olarak çalışanların tahakkuk eden kazançlarını hesaplamak için TAMİŞGÜNÜ'nü kullanabilirsiniz.

İpucu İki tarih arasındaki hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için bu iki tarih arasındaki tam iş günlerini hesaplamak için TAMİŞGÜNÜ.ULUSL fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

TAMİŞGÜNÜ (NETWORKDAYS) Formülü Kullanımı

 TAMİŞGÜNÜ (başlangıç_tarihi, bitiş_tarihi, [tatiller]) 

TAMİŞGÜNÜ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Başlangıç_tarihi   - Girilmesi Zorunludur : Başlangıç tarihini gösteren tarihtir.
  • Bitiş_tarihi   - Girilmesi Zorunludur : Bitiş tarihini gösteren tarihtir.
  • Tatiller   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Resmi tatiller ve tarihi değişen tarihler gibi, çalışma takviminden çıkarılacak bir veya daha fazla tarihten oluşan isteğe bağlı aralıktır. Liste, tarihleri içeren bir değer aralığı veya tarihleri gösteren seri numaralarının dizi sabiti (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) olabilir.

Önemli Tarihler girilirken yapılması gereken TARİH fonksiyonunu veya diğer formüllerin (veya fonksiyonların) sonuçlarını kullanmaktır. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

Bazı Uyarılar

  • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
  • Bağımsız değişken geçerli bir tarih değilse, TAMİŞGÜNÜ fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.

Örnek

A B
Tarih Açıklama
01.10.2008Proje başlangıç tarihi
01.3.2009Proje bitiş tarihi
26.11.2008Tatil
4.12.2008Tatil
21.1.2009Tatil
Formül Açıklama (Sonuç)
=TAMİŞGÜNÜ (A2;A3)Yukarıdaki başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki iş günlerinin sayısı (108)
=TAMİŞGÜNÜ (A2;A3;A4)İlk tatil hesaba katılmadığında, başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki iş günlerinin sayısı (107)
=TAMİŞGÜNÜ (A2;A3;A4:A6)Yukarıdaki tüm tatil günleri hesaba katılmadığında, yukarıdaki başlangıç ve bitiş tarihi arasındaki iş günlerinin sayısı (105)

Not Son örnekte tatiller için kullanılan hücre aralığının dizi sabitine çevirmek üzere formülde A4:A6 başvurusunu seçip F9'a basın.


  • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft