Excel NOMINAL Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce NOMINAL formülünün Türkçe karışılığı NOMİNAL formülüdür.

Aşağıda NOMİNAL fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Efektif oran ve yıl başına bileşik dönemlerin sayısı verili olduğunda, NOMİNAL yıllık faiz oranını verir.

NOMİNAL (NOMINAL) Formülü Kullanımı

 NOMİNAL (etki_oran, dönem_sayısı) 

NOMİNAL fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Etkin_oran   - Girilmesi Zorunludur : Efektif faiz oranıdır.
  • Dönem_sayısı   - Girilmesi Zorunludur : Bir yıldaki bileşik dönemlerin sayısıdır.

Bazı Uyarılar

  • Dönem_sayısı kesirli kısmı atılarak tamsayıya çevrilir.
  • Bağımsız değişkenlerden biri bile sayısal değilse, NOMİNAL fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Etkin_oran ≤ 0 veya dönem_sayısı < 1 ise, NOMİNAL fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • NOMİNAL fonksiyonu aşağıdaki denklemde gösterildiği gibi ETKİN fonksiyonuyla ilişkilidir:

    Denklem

Örnek

A B
Veri Açıklama
%5,3543Efektif faiz oranı
4Yıl başına bileşik dönem sayısı
Formül Açıklama (Sonuç)
=NOMİNAL (A2;A3)Yukarıdaki koşullar söz konusu olduğunda nominal faiz oranı (yüzde 0,0525 veya 5,25)

  • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft