Excel NORM.DIST  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce NORM.DIST formülünün Türkçe karışılığı NORM.DAĞ formülüdür.

Belirtilen ortalama ve standart sapma için normal dağılımı verir. Bu işlev, varsayım testi de dahil olmak üzere, istatistikte yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

NORM.DAĞ (NORM.DIST ) Formülü Kullanımı

 NORM.DAĞ (x,ortalama,standart_sapma,kümülatif) 

NORM.DAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • X - Girilmesi Zorunludur : Dağılımını bulmak istediğiniz değerdir.
 • Ortalama - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın aritmetik ortalamasıdır.
 • Standart_sapma - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın standart sapmasıdır.
 • Kümülatif - Girilmesi Zorunludur : İşlevin biçimini belirleyen mantıksal değerdir. Kümülatif DOĞRU'ysa NORM.DAĞ fonksiyonu kümülatif dağılım fonksiyonunu verir; YANLIŞ'sa olasılık kütle fonksiyonunu verir.

Bazı Uyarılar

 • Ortalama veya standart_sapma sayısal değilse, NORM.DAĞ fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • Standart_sapma ≤ 0 ise, NORM.DAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Ortalama = 0, standart_sapma = 1 ve kümülatif 0 DOĞRU ise, NORM.DAĞ standart normal dağılım olan NORM.S.DAĞ'ı verir.
 • Normal yoğunluk fonksiyonunun (kümülatif = YANLIŞ) denklemi:

  Denklem

 • Kümülatif = DOĞRU ise, formül verilen formüldeki x için negatif sonsuzluktan tamsayıdır.

Örnek

A B
Veri Açıklama
42Dağılım istediğiniz değer
40Dağılımın aritmetik ortalaması
1,5Dağılımın standart sapması
Formül Açıklama (Sonuç)
=NORM.DAĞ (A2,A3,A4,DOĞRU)Yukarıdaki koşullara göre kümülatif dağılım fonksiyonu (0,908789)
=NORM.DAĞ (A2,A3,A4,YANLIŞ)Yukarıdaki koşullara göre olasılık kütle fonksiyonu (0,10934005)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft