Excel NORM.INV  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce NORM.INV formülünün Türkçe karışılığı NORM.TERS formülüdür.

Belirtilen ortalama ve standart sapma için normal kümülatif dağılımın tersini verir.

NORM.TERS (NORM.INV ) Formülü Kullanımı

 NORM.TERS (olasılık,ortalama,standart_sapma) 

NORM.TERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Olasılık - Girilmesi Zorunludur : Normal dağılıma karşılık gelen olasılıktır.
  • Ortalama - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın aritmetik ortalamasıdır.
  • Standart_sapma - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın standart sapmasıdır.

Bazı Uyarılar

  • Sayısal olmayan bir değişken varsa, NORM.TERS fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
  • Olasılık <= 0 veya olasılık >= 1 ise, NORM.TERS fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Standart_sapma ≤ 0 ise, NORM.TERS fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Ortalama = 0 ve standart_sapma = 1 ise, NORM.TERS standart normal dağılımı kullanır (bkz. NORM.S.TERS) .

Bir olasılık değeri verildiğinde, NORM.TERS, NORM.DAĞ (x; ortalama; standart_sapma; DOĞRU) = olasılık şeklindeki x değerini arar. Bu nedenle, NORM.TERS duyanlığı NORM.DAĞ duyarlığına bağlıdır.

Örnek

A B
Veri Açıklama
0,908789Normal dağılıma karşılık gelen olasılık
40Dağılımın aritmetik ortalaması
1,5Dağılımın standart sapması
Formül Açıklama (Sonuç)
=NORM.TERS (A2,A3,A4)Yukarıdaki koşullara göre normal kümülatif dağılımının tersi (42)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft