Excel NORM.S.DIST  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce NORM.S.DIST formülünün Türkçe karışılığı NORM.S.DAĞ formülüdür.

Standart normal dağılım (ortalaması sıfır, standart sapması birdir) verir.

Bu fonksiyonu, bir standart normal eğri alanları tablosu yerine kullanabilirsiniz.

Sözdizimi – Standart Normal Dağıtım

 NORM.S.DAĞ (z,kümülatif) 

NORM.S.DAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Z - Girilmesi Zorunludur : Dağılımını bulmak istediğiniz değerdir.
  • Kümülatif - Girilmesi Zorunludur : Kümülatif, fonksiyonun biçimini belirleyen mantıksal değerdir. Kümülatif DOĞRU'ysa NORMS.DAĞ fonksiyonu kümülatif dağılım fonksiyonunu verir; YANLIŞ'sa olasılık kütle fonksiyonunu verir.

Bazı Uyarılar

  • Z sayısal değilse, NORM.S.DAĞ fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Standart normal yoğunluk fonksiyonunun denklemi:

    Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=NORM.S.DAĞ (1.333333,DOĞRU)1,333333'de normal kümülatif dağılım fonksiyonu (0,908789)
=NORM.S.DAĞ (1.333333,YANLIŞ)1,333333'te normal olasılık dağıtım fonksiyonu (0,16401)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft