Excel NORM.S.INV  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce NORM.S.INV formülünün Türkçe karışılığı NORM.S.TERS formülüdür.

Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir. Dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir.

NORM.S.TERS (NORM.S.INV ) Formülü Kullanımı

 NORM.S.DAĞ (olasılık) 

NORM.S.TERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Olasılık - Girilmesi Zorunludur : Normal dağılıma karşılık gelen olasılıktır.

Bazı Uyarılar

  • Olasılık sayısal değilse, NORMS.TERS fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Olasılık <= 0 veya olasılık >= 1 ise, NORMS.TERS fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

Bir olasılık değeri verildiğinde, NORM.S.TERS, NORM.S.DAĞ (z,DOĞRU) = olasılık şeklinde z değerini arar. Bu nedenle, NORM.S.TERS'in duyarlığı NORM.S.DAĞ'ın duyarlığına bağlıdır. NORM.S.TERS yinelemeli bir arama tekniği kullanır.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=NORM.S.TERS (0.908789)0,908789 olasılığıyla standart normal kümülatif dağılımın tersi (1,3333)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft