Excel NORMDIST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce NORMDIST formülünün Türkçe karışılığı NORMDAĞ formülüdür.

Belirtilen ortalama ve standart sapma için normal dağılımı verir. Bu işlev, varsayım testi de dahil olmak üzere, istatistikte yaygın bir kullanım alanına sahiptir.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. NORM.DAĞ fonksiyonu.

NORMDAĞ (NORMDIST) Formülü Kullanımı

 NORMDAĞ (x,ortalama,standart_sapma,kümülatif) 

NORMDAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • X - Girilmesi Zorunludur : Dağılımını bulmak istediğiniz değerdir.
 • Ortalama - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın aritmetik ortalamasıdır.
 • Standart_sapma - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın standart sapmasıdır.
 • Kümülatif - Girilmesi Zorunludur : İşlevin biçimini belirleyen mantıksal değerdir. Kümülatif DOĞRU'ysa NORMDAĞ fonksiyonu kümülatif dağılım fonksiyonunu verir; YANLIŞ'sa olasılık kütle fonksiyonunu verir.

Bazı Uyarılar

 • Ortalama veya standart_sapma sayısal değilse, NORMDAĞ fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • Standart_sapma ≤ 0 ise, NORMDAĞ fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
 • Ortalama = 0, standart_sapma = 1 ve kümülatif 0 DOĞRU ise, NORMDAĞ standart normal dağılım olan NORMSDAĞ'ı verir.
 • Normal yoğunluk fonksiyonunun (kümülatif = YANLIŞ) denklemi:

  Denklem

 • Kümülatif = DOĞRU ise, formül verilen formüldeki x için negatif sonsuzluktan tamsayıdır.

Örnek

A B
Veri Açıklama
42Dağılım istediğiniz değer
40Dağılımın aritmetik ortalaması
1,5Dağılımın standart sapması
Formül Açıklama (Sonuç)
=NORMDAĞ (A2;A3;A4;DOĞRU)Yukarıdaki koşullara göre kümülatif dağılım fonksiyonu (0,908789)
=NORMDAĞ (A2;A3;A4;YANLIŞ)Yukarıdaki koşullara göre olasılık kütle fonksiyonu (0,10934005)

Kaynak:Microsoft