Excel NORMINV Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce NORMINV formülünün Türkçe karışılığı NORMTERS formülüdür.

Belirtilen ortalama ve standart sapma için normal kümülatif dağılımın tersini verir.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. NORM.TERS fonksiyonu.

NORMTERS (NORMINV) Formülü Kullanımı

 NORMTERS (olasılık,ortalama,standart_sapma) 

NORMTERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Olasılık - Girilmesi Zorunludur : Normal dağılıma karşılık gelen olasılıktır.
  • Ortalama - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın aritmetik ortalamasıdır.
  • Standart_sapma - Girilmesi Zorunludur : Dağılımın standart sapmasıdır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenlerden biri bile sayısal değilse, NORMTERS fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Olasılık <= 0 veya olasılık >= 1 ise, NORMTERS fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Standart_sapma ≤ 0 ise, NORMTERS fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Ortalama = 0 ve standart_sapma = 1 ise, NORMTERS standart normal dağılımı kullanır (bkz. NORMSTERS) .

Bir olasılık değeri verildiğinde, NORMTERS, NORMDAĞ (x; ortalama; standart_sapma; DOĞRU) = olasılık şeklindeki x değerini arar. Bu nedenle, NORMTERS'in duyarlığı NORMDAĞ'ın duyarlığına bağlıdır. NORMTERS yinelemeli bir arama tekniği kullanır. Arama 100 yinelemeden sonra yakınsamazsa, işlev #YOK hata değerini verir.

Örnek

A B
Veri Açıklama
0,908789Normal dağılıma karşılık gelen olasılık
40Dağılımın aritmetik ortalaması
1,5Dağılımın standart sapması
Formül Açıklama (Sonuç)
=NORMTERS (A2;A3,A4)Yukarıdaki koşullara göre normal kümülatif dağılımının tersi (42)

Kaynak:Microsoft