Excel NORMSDIST Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce NORMSDIST formülünün Türkçe karışılığı NORMSDAĞ formülüdür.

Standart normal kümülatif dağılım fonksiyonunu verir. Dağılımın ortalaması 0 (sıfır) , standart sapması birdir. Bu fonksiyonu, bir standart normal eğri bölgeleri tablosu yerine kullanabilirsiniz.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. NORM.S.DAĞ fonksiyonu.

NORMSDAĞ (NORMSDIST) Formülü Kullanımı

 NORMSDAĞ (z) 

NORMSDAĞ fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken bulunur:

  • Z - Girilmesi Zorunludur : Dağılımını bulmak istediğiniz değerdir.

Bazı Uyarılar

  • Z sayısal değilse, NORMSDAĞ fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Standart normal yoğunluk fonksiyonunun denklemi:

    Denklem

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=NORMSDAĞ (1,333333)1,333333'de normal kümülatif dağılım fonksiyonu (0,908789)

Kaynak:Microsoft