Excel NORMSINV Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce NORMSINV formülünün Türkçe karışılığı NORMSTERS formülüdür.

Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir. Dağılımın ortalaması sıfır, standart sapması birdir.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlev hakkında daha fazla bilgi için bkz. NORM.S.TERS fonksiyonu.

NORMSTERS (NORMSINV) Formülü Kullanımı

 NORMSTERS (olasılık) 

NORMSTERS fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken bulunur:

  • Olasılık - Girilmesi Zorunludur : Normal dağılıma karşılık gelen olasılıktır.

Bazı Uyarılar

  • Olasılık sayısal değilse, NORMSTERS fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Olasılık <= 0 veya olasılık >= 1 ise, NORMSTERS fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

Bir olasılık değeri verildiğinde, NORMSTERS, NORMSDAĞ (z) = olasılık şeklinde z değerini arar. Bu nedenle, NORMSTERS'in duyarlığı NORMSDAĞ'ın duyarlığına bağlıdır. NORMSTERS yinelemeli bir arama tekniği kullanır. Arama 100 yinelemeden sonra yakınsamazsa, işlev #YOK hata değerini verir.

Örnek

A B
FormülAçıklama (Sonuç)
=NORMSTERS (0,908789)0,908789 olasılığıyla standart normal kümülatif dağılımın tersi (1,3333)

Kaynak:Microsoft