Excel NOT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce NOT formülünün Türkçe karışılığı DEĞİL formülüdür.

Aşağıda DEĞİL fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bağımsız değişkeninin değerini tersine çevirir. Bir değerin belirli bir değere eşit olup olmadığını denetlemek istediğinizde DEĞİL fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

DEĞİL (NOT) Formülü Kullanımı

 DEĞİL (mantıksal) 

DEĞİL fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Mantıksal   - Girilmesi Zorunludur : DOĞRU veya YANLIŞ olarak değerlendirilebilecek değerdir.

Uyarı

Mantıksal YANLIŞ ise, DEĞİL DOĞRU'yu; mantıksal DOĞRU ise, DEĞİL YANLIŞ'ı verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=DEĞİL (YANLIŞ)YANLIŞ'ın tersini verir (DOĞRU)
=DEĞİL (1+1=2)DOĞRU olarak değerlendirilen bir denklemin tersini verir (YANLIŞ)

  • Mantıksal işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft