Excel NOW Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce NOW formülünün Türkçe karışılığı ŞİMDİ formülüdür.

Aşağıda ŞİMDİ fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Geçerli tarih ve saatin seri numarasını verir. İşlev girilmeden önce hücrenin biçimi Genel ise, Excel hücre biçimini Denetim Masası'nındaki bölgesel tarih ve saat ayarlarında belirtilen tarih ve saat biçimine dönüştürür. Şeritteki Giriş sekmesinin Sayı grubunda yer alan komutları kullanarak hücrenin tarih ve saat biçimini değiştirebilirsiniz.

Çalışma sayfasında günün tarihini ve saatini görüntülemeniz veya günün tarihini ve saatini kullanarak hesaplama yapmanız gerektiğinde ve bu değerin nı her açtığınızda güncelleştirilmesini istediğinizde, ŞİMDİ fonksiyonu yararlı olur.

Not ŞİMDİ fonksiyonu hücre değerlerini beklediğiniz gibi güncelleştirmiyorsa, çalışma kitabı veya nın ne zaman yeniden hesaplanacağını denetleyen ayarları değiştirmeniz gerekebilir.

ŞİMDİ (NOW) Formülü Kullanımı

 ŞİMDİ () 

ŞİMDİ fonksiyonunun sözdiziminde değişken yoktur.

Bazı Uyarılar

  • Excel, hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir ve 1 Ocak 1900'den 39.447 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in seri numarası 39.448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
  • Seri numarasında ondalık noktanın sağındaki sayılar saati, soldakiler de tarihi gösterir. Örneğin, seri numarası 0,5 saat olarak öğlen 12:00'ı gösterir.
  • Yalnızca hesaplandığında veya fonksiyonu içeren makro çalıştırıldığında, ŞİMDİ fonksiyonunun sonuçları değişir. Bu sürekli olarak güncellenmez.

  • Tarih ve saat fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft