Excel NPER Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce NPER formülünün Türkçe karışılığı TAKSİT_SAYISI formülüdür.

Aşağıda TAKSİT_SAYISI fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Dönemsel, sabit ödeme ve sabit bir faiz oranı temelinde yatırımın dönem sayısını verir.

TAKSİT_SAYISI (NPER) Formülü Kullanımı

 TAKSİT_SAYISI (oran,devresel_ödeme,bd,[gd],[tür]) 

TAKSİT_SAYISI fonksiyonundeki değişken/lerinin daha ayrıntılı bir açıklaması ve yatırım fonksiyonları hakkında ek bilgi için BD fonksiyonuna bakın.

TAKSİT_SAYISI fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Oran   - Girilmesi Zorunludur : Dönem başına faiz oranıdır.
 • Devresel_ödeme   - Girilmesi Zorunludur : Her dönem yapılan ödemedir; yatırım süresince değişemez. Normal olarak, devresel_ödeme ana para ve faizi içerir ancak diğer ücret ve vergileri içermez.
 • Bd   - Girilmesi Zorunludur : Gelecekteki bir dizi ödemenin şu andaki değeri olan bugünkü değer veya toplam tutardır.
 • Gd   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Gelecekteki değer veya son ödeme yapıldıktan sonra ulaşmak istediğiniz nakit dengesidir. Gd belirtilmezse, 0 olduğu varsayılır (örneğin, bir borcun gelecekteki değeri 0'dır) .
 • Tür   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : 0 ya da 1 sayısıdır ve ödemelerin ne zaman yapılacağını belirtir.
  Tür Ödeme zamanı
  0 veya belirtilmemişDönem sonu
  1Dönem başı

Örnek

A B
Veri Açıklama
%12Yıllık faiz oranı
-100Her dönem yapılan ödeme
-1000Bugünkü değer
10000Gelecekteki değer
1Ödemenin dönemin başlangıcında yapılması gerekir (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=TAKSİT_SAYISI (A2/12;A3;A4;A5;1)Yukarıdaki koşullara göre yatırım dönemleri (59,67387)
=TAKSİT_SAYISI (A2/12;A3;A4;A5)Ödemelerin dönemin başlangıcında yapılmış olması dışında, yukarıdaki koşullara göre yatırım dönemleri (60,08212)
=TAKSİT_SAYISI (A2/12;A3;A4)Gelecekteki değerin 0 olması dışında, yatırım dönemleri (-9,57859)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft