Excel OCT2BIN Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce OCT2BIN formülünün Türkçe karışılığı OCT2BIN formülüdür.

Aşağıda OCT2BIN fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Sekizli sayıyı ikiliye dönüştürür.

OCT2BIN (OCT2BIN) Formülü Kullanımı

 OCT2BIN (sayı, [basamak]) 

OCT2BIN fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Dönüştürmek istediğiniz sekizli sayıdır. Sayı 10'dan fazla karakter içeremez. Sayının en önemli biti işaret bitidir. Geri kalan 9 bit büyüklük bitleridir. Negatif sayılar ikiye tümleme işaretlemesi kullanılarak gösterilir.
  • Basamak   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak karakter sayısıdır. Basamak belirtilmezse, OCT2BIN fonksiyonu, gerekli en az sayıda karakteri kullanır. Basamak, sonuç değerini önce gelen 0'larla (sıfırlar) desteklemek için yararlıdır.

Bazı Uyarılar

  • Sayı negatifse, OCT2BIN fonksiyonu yerleri gözardı eder ve 10 karakterli ikili bir sayı verir.
  • Sayı negatifse, 7777777000'dan küçük olamaz; sayı pozitifse de 777'den büyük olamaz.
  • Sayı geçerli bir sekizli sayı değilse, OCT2BIN fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • OCT2BIN için daha çok basamak karakteri gerekiyorsa #SAYI! hata değeri verir.
  • Basamaklar tamsayı değilse kesirli kısmı atılır.
  • Basamaklar sayısal değilse, OCT2BIN fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Basamaklar negatifse, OCT2BIN fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=OCT2BIN (3;3)Sekizli 3'ü 3 karakterli ikiliğe dönüştürür (011)
=OCT2BIN (7777777000)Sekizli 7777777000'ı ikiliğe dönüştürür (1000000000)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft