Excel OCT2DEC Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce OCT2DEC formülünün Türkçe karışılığı OCT2DEC formülüdür.

Aşağıda OCT2DEC fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Sekizli sayıyı onluğa çevirir.

OCT2DEC (OCT2DEC) Formülü Kullanımı

 OCT2DEC (sayı) 

OCT2DEC fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Dönüştürmek istediğiniz sekizli sayıdır. Sayı, 10 adet sekizli karakterden (10 bit) daha fazla karakter içeremez. Sayının en önemli biti işaret bitidir. Geri kalan 9 bit büyüklük bitleridir. Negatif sayılar ikiye tümleme işaretlemesi kullanılarak gösterilir.

Uyarı

Sayı geçerli bir sekizli sayı değilse, OCT2DEC fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=OCT2DEC (54)Sekizli 54'ü onluğa dönüştürür (44)
=OCT2DEC (7777777533)Sekizli 7777777533'ü onluğa dönüştürür (-165)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft