Excel OCT2HEX Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce OCT2HEX formülünün Türkçe karışılığı OCT2HEX formülüdür.

Aşağıda OCT2HEX fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Sekizli bir sayıyı onaltılı bir sayıya çevirir.

OCT2HEX (OCT2HEX) Formülü Kullanımı

 OCT2HEX (sayı, [basamak]) 

OCT2HEX fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Dönüştürmek istediğiniz sekizli sayıdır. Sayı, 10 adet sekizli karakterden (10 bit) daha fazla karakter içeremez. Sayının en önemli biti işaret bitidir. Geri kalan 9 bit büyüklük bitleridir. Negatif sayılar ikiye tümleme işaretlemesi kullanılarak gösterilir.
  • Basamak   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak karakter sayısıdır. Basamak belirtilmezse, OCT2HEX fonksiyonu, gerekli en az sayıda karakteri kullanır. Basamak, sonuç değerini önce gelen 0'larla (sıfırlar) desteklemek için yararlıdır.

Bazı Uyarılar

  • Sayı negatifse, OCT2HEX fonksiyonu yerleri gözardı eder ve 10 karakterli ikili bir sayı verir.
  • Sayı geçerli bir sekizli sayı değilse, OCT2HEX fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • OCT2HEX için daha çok basamak karakteri gerekiyorsa #SAYI! hata değeri verir.
  • Basamaklar tamsayı değilse kesirli kısmı atılır.
  • Basamaklar sayısal değilse, OCT2HEX fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Basamak negatifse, OCT2HEX fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=OCT2HEX (100;4)Sekizli 100 sayısını 4 karakterli onaltılığa çevirir (0040)
=OCT2HEX (7777777533)Sekizli 7777777533 sayısını onaltılığa çevirir (FFFFFFFF5B)

  • Mühendislik fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft