Excel ODD Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ODD formülünün Türkçe karışılığı TEK formülüdür.

Aşağıda TEK fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

En yakın tek tamsayıya yuvarlanmış sayıyı verir.

TEK (ODD) Formülü Kullanımı

 TEK (sayı) 

TEK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Yuvarlanacak değerdir.

Bazı Uyarılar

  • Sayı sayısal değilse, TEK #DEĞER! hata değeri verir.
  • Sayının işaretine bakılmaksızın, sıfırdan sonraki rakamlar yukarıya yuvarlanır. Sayı bir tek tamsayı ise yuvarlama olmaz.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=TEK (1,5)1,5'i en yakın tek tamsayıya yuvarlar (3)
=TEK (3)3'ü en yakın tek tamsayıya yuvarlar (3)
=TEK (2)2'yi en yakın tek tamsayıya yuvarlar (3)
=TEK (-1)-1'i en yakın tek tamsayıya yuvarlar (-1)
=TEK (-2)-2'yi en yakın tek tamsayıya yuvarlar (-3)

  • Matematik ve trigonometri fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft