Excel ODDFPRICE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ODDFPRICE formülünün Türkçe karışılığı TEKYDEĞER formülüdür.

Aşağıda TEKYDEĞER fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

İlk dönemi tek (kısa veya uzun) olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir.

TEKYDEĞER (ODDFPRICE) Formülü Kullanımı

 TEKYDEĞER (düzenleme, vade, çıkış, ilk_kupon, oran, getiri, teminat, sıklık, [temel]) 

Önemli Tarihler girilirken yapılması gereken TARİH fonksiyonunu veya diğer formüllerin (veya fonksiyonların) sonuçlarını kullanmaktır. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

TEKYDEĞER fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
 • Çıkış   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin çıkarıldığı tarihtir.
 • İlk_kupon   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin ilk kupon tarihidir.
 • Oran   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin faiz oranıdır.
 • Getiri   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin yıllık verimidir.
 • Teminat   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin 100 TL'lik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.
 • Sıklık   - Girilmesi Zorunludur : Bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Hesap görme tarihi, bono gibi satın alanın kuponu satın aldığı tarihtir. Vade tarihi kuponun dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 01.01.08'da işlem gördüğünü ve satın alan tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. İşlem tarihi 01.01.08, hesap görme tarihi 01.07.08 ve vade tarihi de 01.01.08 işlem tarihinden 30 yıl sonra 01.01.38'dir.
 • Düzenleme, vade, çıkış, ilk_kupon ve temel kesirli kısımları atılarak tamsayıya dönüştürülür.
 • Bağımsız değişkenlerden herhangi biri sayısal değilse, TEKYDEĞER fonksiyonu #DEĞER! hata değerini verir.
 • Oran < 0 veya getiri < 0 ise, TEKYDEĞER fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Temel < 0 veya temel > 4 ise, TEKYDEĞER fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir.
 • Aşağıdaki tarih koşulu sağlanmalıdır, aksi halde TEKYDEĞER fonksiyonu #SAYI! hata değerini verir:

  vade > ilk_kupon > düzenleme > çıkış

 • TEKYDEĞER aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Tek kısa ilk kupon:

  Denklem

  burada:

  • A = kupon döneminin başından hesap görme tarihine kadar olan günlerin sayısı (tahakkuk eden günler) .
  • DSC = ödemeden sonraki kupon tarihine kadar olan günlerin sayısı.
  • DFC = tek ilk kuponun başından ilk kupon tarihine kadar olan günlerin sayısı.
  • E = kupon dönemindeki günlerin sayısı.
  • N = ödeme tarihi ile yeniden satın alma tarihi arasındaki ödenmesi gereken kupon sayısı. (Bu sayı bir kesir içeriyorsa, sonraki tamsayıya yükseltilir.)

  Tek uzun ilk kupon:

  Denklem

  burada:

  • Ai = tek dönem içinde i.nci kupon benzeri dönemin başlangıcından itibaren olan günlerin sayısı.
  • DCi = tarihlendirilmiş tarihten (veya tarihi) ilk kupon benzeri döneme (i=1) kadar olan günlerin sayısı veya kupon benzeri dönemdeki günlerin sayısı (i=2;...; i=NC) .
  • DSC = değerlendirmeden kupon tarihine kadar olan gün sayısı.
  • E = kupon dönemindeki günlerin sayısı.
  • N = ilk gerçek kupon tarihi ile yeniden satın alma tarihi arasında ödenecek kuponların sayısı. (Bu sayı bir kesir içeriyorsa, sonraki tamsayıya yükseltilir) .
  • NC = tek döneme uyan kupon benzeri dönemlerin sayısı. (Bu sayı bir kesir içeriyorsa, sonraki tamsayıya yükseltilir.)
  • NLi = tek dönem içinde i.inci kupon benzeri dönemin günlerindeki normal uzunluk.
  • Nq = hesap görme tarihi ile ilk kupon arasındaki tam kupon benzeri dönemlerin sayısı.

Örnek

A B
Veri Açıklama
11.11.2008Düzenleme tarihi
01.03.21Vade tarihi
15.10.08Çıkış tarihi
01.03.09İlk kupon tarihi
%7,85Kupon yüzdesi
%6,25Getiri yüzdesi
100Teminat değeri
2Sıklık altı ayda birdir (yukarı bakın)
1Gerçek/gerçek temel (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=TEKYDEĞER (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10)Yukarıdaki koşullara göre bir bono için, tek (kısa veya uzun) son kupon dönemine sahip bir menkul değerin 100 TL nominal değer başına fiyatı (113,5977)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft