Excel ODDLPRICE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ODDLPRICE formülünün Türkçe karışılığı TEKSDEĞER formülüdür.

Aşağıda TEKSDEĞER fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Tek sayılı (kısa veya uzun) son kupon dönemi olan bir tahvilin her 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir.

TEKSDEĞER (ODDLPRICE) Formülü Kullanımı

 TEKSDEĞER (düzenleme, vade, son_faiz, oran, getiri, teminat, sıklık, [temel]) 

Önemli Tarihler girilirken yapılması gereken TARİH fonksiyonunu veya diğer formüllerin (veya fonksiyonların) sonuçlarını kullanmaktır. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

TEKSDEĞER fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
 • Son_faiz   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin son kupon tarihidir.
 • Oran   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin faiz oranıdır.
 • Getiri   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin yıllık verimidir.
 • Teminat   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin 100 TL'lik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.
 • Sıklık   - Girilmesi Zorunludur : Bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Düzenleme tarihi, bir kuponun örneğin bir bononun alıcı tarafından satın alındığı tarihtir. Vade tarihi, kuponun süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 1 Ocak 2008 tarihinde piyasaya dağıtıldığını ve bir alıcı tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. Dağıtım tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi de 1 Ocak 2008 tarihli dağıtım tarihinden 30 yıl sonrası olan 1 Ocak 2038 olacaktır.
 • Düzenleme, vade, son_faiz, ve temel tamsayılara dönüştürülür.
 • Düzenleme, vade veya son_faiz geçerli tarihler değilse, TEKSDEĞER fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • Oran < 0 veya getiri < 0 ise, TEKSDEĞER #SAYI! hata değeri verir.
 • Temel < 0 veya temel > 4 ise, TEKSDEĞER #SAYI! hata değeri verir.
 • Aşağıdaki tarih koşulu sağlanmalıdır, tersi durumda TEKSDEĞER #SAYI! hata değeri verir:

  vade > düzenleme > son_faiz

Örnek

A B
Veri Açıklama
7 Şubat 2008Düzenleme tarihi
15 Haziran 2008Vade tarihi
15 Ekim 2007Son faiz tarihi
%3,75Kupon yüzdesi
%4,05Getiri yüzdesi
100 TLTeminat değeri
2Sıklık altı ayda birdir (yukarı bakın)
030/360 temelinde (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=TEKSDEĞER (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9)Yukarıdaki koşullara göre bir bono için tek (kısa veya uzun) son kupon dönemine sahip bir menkul değerin 100 TL başına fiyatı (99,87829)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft