Excel ODDLYIELD Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce ODDLYIELD formülünün Türkçe karışılığı TEKSÖDEME formülüdür.

Aşağıda TEKSÖDEME fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Tek sayılı (kısa veya uzun) son dönemi olan bir menkul değerin getirisini verir.

TEKSÖDEME (ODDLYIELD) Formülü Kullanımı

 TEKSÖDEME (düzenleme, vade, son_faiz, oran, ücret, teminat, sıklık, [temel]) 

Önemli Tarihler girilirken yapılması gereken TARİH fonksiyonunu veya diğer formüllerin (veya fonksiyonların) sonuçlarını kullanmaktır. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH (2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

TEKSÖDEME fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Düzenleme   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.
 • Vade   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin vade tarihidir. Vade tarihi, menkul değerin bitiş süresidir.
 • Son_faiz   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin son kupon tarihidir.
 • Oran   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin faiz oranıdır.
 • Ücret   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değer fiyatıdır.
 • Teminat   - Girilmesi Zorunludur : Menkul değerin 100 TL'lik yeniden satın alma değerinin fiyatıdır.
 • Sıklık   - Girilmesi Zorunludur : Bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.
 • Temel   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.
  Temel Gün sayma temeli
  0 veya belirtilmemişABD (NASD) 30/360
  1Gerçek/gerçek
  2Gerçek/360
  3Gerçek/365
  4Avrupa 30/360

Bazı Uyarılar

 • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir, bundan dolayı 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir. Macintosh için Microsoft Excel varsayılan olarak farklı bir tarih sistemi kullanmaktadır.
 • Düzenleme tarihi, bir kuponun örneğin bir bononun alıcı tarafından satın alındığı tarihtir. Vade tarihi, kuponun süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 30 yıllık bir bononun 1 Ocak 2008 tarihinde piyasaya dağıtıldığını ve bir alıcı tarafından altı ay sonra satın alındığını varsayalım. Dağıtım tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi de 1 Ocak 2008 tarihli dağıtım tarihinden 30 yıl sonrası olan 1 Ocak 2038 olacaktır.
 • Düzenleme, vade, son_faiz, ve temel tamsayılara dönüştürülür.
 • Düzenleme, vade veya son_faiz geçerli tarih değilse, TEKSÖDEME fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
 • Oran < 0 veya ft ≤ 0 ise, TEKSÖDEME #SAYI! hata değeri verir.
 • Temel < 0 veya temel > 4 ise, TEKSÖDEME #SAYI! hata değeri verir.
 • Aşağıdaki tarih koşulu karşılanmalıdır, tersi durumda TEKSÖDEME fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir:

  vade > düzenleme > son_faiz

 • TEKSÖDEME aşağıdaki gibi hesaplanır:

  Denklem

  burada:

  • Ai = teminattan önce son faiz tarihinden ileri doğru sayılarak, tek dönem içindeki i. veya sonuncu kupon benzeri dönem için tahakkuk eden günlerin sayısı.
  • DCi = gerçek kupon döneminin uzunluğuyla sınırlanmış olarak, her i. veya sonuncu kupon benzeri dönemde sayılan günlerin sayısı.
  • NC = tek sayılı döneme uyan kupon benzeri dönemlerin sayısı; bu sayı bir kesir içeriyorsa, sonraki tamsayıya yükseltilecektir.
  • NLi = tek sayılı kupon dönemi içindeki i. veya sonuncu kupon benzeri dönemin günlerindeki normal uzunluk.

Örnek

A B
Veri Açıklama
20 Nisan 2008Düzenleme tarihi
15 Haziran 2008Vade tarihi
24 Aralık 2007Son faiz tarihi
%3,75Kupon yüzdesi
99,875 TLFiyat
100 TLTeminat değeri
2Sıklık altı ayda birdir (yukarı bakın)
030/360 temelinde (yukarı bakın)
Formül Açıklama (Sonuç)
=TEKSÖDEME (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9)Yukarıdaki koşullara göre bir bono için tek sayılı (kısa veya uzun) son dönemi olan bir menkul değerin getirisi (0,045192)

 • Finans fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft