Excel OFFSET Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce OFFSET formülünün Türkçe karışılığı KAYDIR formülüdür.

Aşağıda KAYDIR fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bir hücre veya hücre aralığındaki belirtilen sütun ve satır sayısında bir aralığın başvurusunu verir. Verilen başvuru, bir tek hücre veya bir hücre aralığı olabilir. Verilecek satır veya sütun sayısını belirleyebilirsiniz.

KAYDIR (OFFSET) Formülü Kullanımı

 KAYDIR (başv, satırlar, sütunlar, [yükseklik], [genişlik]) 

KAYDIR fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Başv   - Girilmesi Zorunludur : Kaydırma için temel almak istediğiniz başvurudur. Başvuru, bir hücre veya komşu hücrelerin aralığına başvurmalıdır; tersi durumda KAYDIR fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Satırlar   - Girilmesi Zorunludur : Sol üst hücrenin başvuruda bulunmasını istediğiniz, yukarı veya aşağı doğru satır sayısıdır. Satır değişkeni olarak 5'in kullanılması, başvurudaki sol üst hücrenin başvurunun beş satır altında olduğunu belirtir. Satırlar pozitif (başlangıç başvurusunun altında) veya negatif (başlangıç başvurusunun üstünde) olabilir.
  • Sütunlar   - Girilmesi Zorunludur : Sonuçtaki sol üst hücrenin başvuruda bulunmasını istediğiniz, sola veya sağa doğru sütun sayısıdır. Sütun değişkeni olarak 5'in kullanılması, başvurudaki sol üst hücrenin başvurunun beş sütun sağında olduğunu belirtir. Sütunlar pozitif (başlangıç başvurusunun sağında) veya negatif (başlangıç başvurusunun solunda) olabilir.
  • Yükseklik   - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Verilen başvurunun sahip olmasını istediğiniz, satır sayısı içindeki yüksekliktir. Yükseklik pozitif bir sayı olmalıdır.
  • Genişlik   - Girilmesi Zorunludur : Verilen başvurunun sahip olmasını istediğiniz, sütun sayısı içindeki genişliktir. Genişlik pozitif bir sayı olmalıdır.

Bazı Uyarılar

  • Satırlar ve sütunlar başvuruyu kenarına kaydırırsa, KAYDIR #BAŞV! hata değeri verir.

  • Yükseklik veya genişlik atlanırsa, başvurudaki yükseklik veya genişlikle aynı olduğu varsayılır.

  • KAYDIR gerçekten hücreleri taşımaz veya seçimi değiştirmez; yalnızca başvuru verir. KAYDIR bir başvuru değişkeni bekleyen fonksiyonlarla birlikte kullanılabilir. Örneğin, TOPLA (KAYDIR (C2;1;2;3;1) ) C2 hücresinin 2 sütun sağı ve 1 satır yukarısı olan 1-sütun ile 3-satır aralığının toplam değerini hesaplar.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=KAYDIR (C3;2;3;1;1)F5 hücresindeki değeri görüntüler (0)
=TOPLA (KAYDIR (C3:E5;-1;0;3;3) )C2:E4 aralığını toplar (0)
=KAYDIR (C3:E5;0;-3;3;3)Başvuru nda bulunmadığından hata verir (#BAŞV!)

  • Arama ve başvuru fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft