Excel OR Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce OR formülünün Türkçe karışılığı YADA formülüdür.

Aşağıda YADA fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Bağımsız değişkenlerden biri DOĞRU'ysa DOĞRU'yu verir; tüm değişken/ler YANLIŞ'sa da YANLIŞ'ı verir.

YADA (OR) Formülü Kullanımı

 YADA (mantıksal1, [mantıksal2], ...) 

YADA fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Mantıksal1, mantıksal2, ... Mantıksal1 gereklidir, izleyen değerler isteğe bağlıdır. DOĞRU veya YANLIŞ olduğunu sınamak istediğiniz 1 ile 255 arasındaki koşullardır.

Bazı Uyarılar

  • Bağımsız değişkenlerin DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal değerleri veya mantıksal değerler içeren dizileri (dizi: Birden çok sonuç veren veya satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş bir grup değişken üzerinde işlem yapan tek formüller oluşturmak için kullanılır. Bir dizi aralığı ortak bir formülü paylaşır; bir dizi sabiti değişken olarak kullanılan bir sabitler grubudur.) veya başvuruları değerlendirmeleri gerekir.
  • Bir dizi veya başvuru değişkeni metin veya boş hücreler içeriyorsa, bu değerler dikkate alınmaz.
  • Belirtilen aralık mantıksal değer içermiyorsa, YADA fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Bir dizide bir değerin olup olmadığını görmek için bir YADA dizi formülü kullanabilirsiniz. Dizi formülü girmek için, CTRL+SHIFT+ENTER'a basın.

Örnek

A B
Formül Açıklama (Sonuç)
=YADA (DOĞRU)Bir değişken DOĞRU'dur (DOĞRU)
=YADA (1+1=1;2+2=5)Tüm değişken/ler YANLIŞ olarak değerlendirilir (YANLIŞ)
=YADA (DOĞRU;YANLIŞ;DOĞRU)En azından bir değişken DOĞRU'dur (DOĞRU)

  • Mantıksal işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft