Excel PEARSON Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce PEARSON formülünün Türkçe karışılığı PEARSON formülüdür.

Aşağıda PEARSON fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir; -1,0 ile 1,0 arasında (dahil) boyutsuz bir indis olan ve iki veri kümesi arasındaki doğrusal bir ilişkinin kapsamını yansıtır.

PEARSON (PEARSON) Formülü Kullanımı

 PEARSON (dizi1, dizi2) 

PEARSON fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

 • Dizi1   - Girilmesi Zorunludur : Bağımsız değerler kümesi.
 • Dizi2   - Girilmesi Zorunludur : Bağımlı değerler kümesi.

Bazı Uyarılar

 • Bağımsız değişkenler, sayı veya adlar, dizi sabitleri veya sayı içeren başvurular olmalıdır.
 • Dizi veya başvuru değişkeninde metin, mantıksal değer veya boş hücre varsa, bu değerler göz ardı edilir; ancak sıfır değerine sahip hücreler dikkate alınır.
 • Dizi1 ve dizi2 boşsa veya farklı veri noktası sayısına sahipse, PEARSON fonksiyonu #YOK hata değeri verir.
 • Pearson ürün momenti korelasyon katsayısı r değerinin formülü:

  Denklem

  Burada x ve y örnek ortalamalardır (ORTALAMA (dizi1) ve ORTALAMA (dizi2) ) .

Örnek

A B
Bağımsız değerler Bağımlı değerler
910
76
51
35
13
Formül Açıklama (Sonuç)
=PEARSON (A2:A6;B2:B6)Yukarıdaki veri kümeleri için Pearson çarpım moment korelasyon katsayısı (0,699379)

 • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft