Excel PERCENTILE.EXC  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce PERCENTILE.EXC formülünün Türkçe karışılığı YÜZDEBİRLİK.HRC formülüdür.

Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1, hariçtir aralığındadır.

YÜZDEBİRLİK.HRC (PERCENTILE.EXC ) Formülü Kullanımı

 YÜZDEBİRLİK.HRC (dizi,k) 

YÜZDEBİRLİK.HRC fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi - Girilmesi Zorunludur : Göreli konumu tanımlayan dizi veya veri aralığıdır.
  • K - Girilmesi Zorunludur : 0..1 (hariç) arasında yüzde birlik değeridir.

Bazı Uyarılar

  • Dizi boşsa, YÜZDEBİRLİK.HRC fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • K sayısal değilse, YÜZDEBİRLİK.HRC #DEĞER! hata değeri verir.
  • K ≤ 0 veya k ≥ 1 ise, YÜZDEBİRLİK.HRC #SAYI! hata değeri verir.
  • K 1/ (n - 1) katı değilse, YÜZDEBİRLİK.HRC k. yüzdebir değerini belirlemek için ara değeri bulur.
  • Belirtilen yüzdelik değeri dizideki iki değer arasında kalırsa YÜZDEBİRLİK.HRC ara değeri hesaplar. Ara değeri, belirtilen k değerini hesaplayamıyorsa Excel #SAYI! hatası verir.

Örnek

A B
1
2
3
6
6
6
7
8
9
Formül Açıklama (Sonuç)
=YÜZDEBİRLİK.HRC (A1:A9, 0.8)8
=YÜZDEBİRLİK.HRC (A1:A9, 0.25)2.5
=YÜZDEBİRLİK.HRC (A1:A9, 0)#SAYI!
=YÜZDEBİRLİK.HRC (A1:A9, 0,95)#SAYI!
=YÜZDEBİRLİK.HRC (A1:A9, 0,01)#SAYI!

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft