Excel PERCENTILE.INC  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce PERCENTILE.INC formülünün Türkçe karışılığı YÜZDEBİRLİK.DHL formülüdür.

Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1, dahildir aralığındadır.

Bu fonksiyonu bir kabul eşiği belirlemek için kullanabilirsiniz. Örneğin, 90. yüzdebirliğin üzerinde puan alan adayları incelemeniz gerekebilir.

YÜZDEBİRLİK.DHL (PERCENTILE.INC ) Formülü Kullanımı

 YÜZDEBİRLİK.DHL (dizi,k) 

YÜZDEBİRLİK.DHL fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi - Girilmesi Zorunludur : Göreli konumu tanımlayan dizi veya veri aralığıdır.
  • K - Girilmesi Zorunludur : 0..1 (dahil) arasında yüzdebirlik değeridir.

Bazı Uyarılar

  • Dizi boşsa, YÜZDEBİRLİK.DHL fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • K sayısal değilse, YÜZDEBİRLİK.DHL #DEĞER! hata değeri verir.
  • K < 0 veya k > 1 ise, YÜZDEBİRLİK.DHL #SAYI! hata değeri verir.
  • K 1/ (n - 1) katı değilse, YÜZDEBİRLİK.DHL k. yüzdebir değerini belirlemek için ara değeri bulur.

Örnek

A
Veri
1
3
2
4
Formül Açıklama (Sonuç)
=YÜZDEBİRLİK.DHL (A2:A5,0.3)Yukarıdaki listenin 30. yüzdebirliği (1,9)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft