Excel PERCENTILE Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce PERCENTILE formülünün Türkçe karışılığı YÜZDEBİRLİK formülüdür.

Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k. yüzdebirliğini verir. Bu fonksiyonu bir kabul eşiği belirlemek için kullanabilirsiniz. Örneğin, 90. yüzdebirliğin üzerinde puan alan adayları incelemeniz gerekebilir.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlevler hakkında daha fazla bilgi için bkz. YÜZDEBİRLİK.HRC fonksiyonu ve YÜZDEBİRLİK.DHL fonksiyonu.

YÜZDEBİRLİK (PERCENTILE) Formülü Kullanımı

 YÜZDEBİRLİK (dizi,k) 

YÜZDEBİRLİK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi - Girilmesi Zorunludur : Göreli konumu tanımlayan dizi veya veri aralığıdır.
  • K - Girilmesi Zorunludur : 0..1 (dahil) arasında yüzdebirlik değeridir.

Bazı Uyarılar

  • K sayısal değilse, YÜZDEBİRLİK #DEĞER! hata değeri verir.
  • K < 0 veya k > 1 ise, YÜZDEBİRLİK #SAYI! hata değeri verir.
  • K 1/ (n - 1) katı değilse, YÜZDEBİRLİK k. yüzdebir değerini belirlemek için ara değeri bulur.

Örnek

A
Veri
1
3
2
4
Formül Açıklama (Sonuç)
=YÜZDEBİRLİK (A2:A5;0,3)Yukarıdaki listenin 30. yüzdebirliği (1,9)

Kaynak:Microsoft