Excel PERCENTRANK.EXC  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce PERCENTRANK.EXC formülünün Türkçe karışılığı YÜZDERANK.HRC formülüdür.

Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir.

YÜZDERANK.HRC (PERCENTRANK.EXC ) Formülü Kullanımı

 YÜZDERANK.HRC (dizi,x,[anlam]) 

YÜZDERANK.HRC fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi - Girilmesi Zorunludur : Göreli yeri tanımlayan sayısal değerlere sahip dizi veya veri aralığıdır.
  • X - Girilmesi Zorunludur : Konumunu bilmek istediğiniz değerdir.
  • Anlam - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Verilen yüzde değeri için anlamlı basamaklar sayısını belirleyen isteğe bağlı bir değerdir. Belirtilmezse, YÜZDERANK.HRC üç basamak kullanır (0,xxx) .

Bazı Uyarılar

  • Dizi boşsa, YÜZDERANK.HRC fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Anlam < 1 ise, YÜZDERANK.HRC fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • X dizideki değerlerden birine uymuyorsa, YÜZDERANK.HRC fonksiyonu doğru yüzde konumu vermek için ara değeri araştırır.

Örnek

A B
1
2
3
6
6
6
7
8
9
Formül Açıklama (Sonuç)
=YÜZDERANK (A1:A9, 9)1
=YÜZDERANK.HRC (A1:A9, 9)0,9
=YÜZDERANK (A1:A9,6)0,375
=YÜZDERANK.HRC (A1:A9,6)0,4

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft