Excel PERCENTRANK.INC  Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce PERCENTRANK.INC formülünün Türkçe karışılığı YÜZDERANK.DHL formülüdür.

Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, dahil) verir.

Bu işlev bir veri kümesindeki bir gözlemin göreli yerini değerlendirmek için kullanılabilir. Örneğin, test puanları popülasyonu arasında bir yeterlilik testi puanının yerini değerlendirmek için YÜZDERANK.DHL fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

YÜZDERANK.DHL (PERCENTRANK.INC ) Formülü Kullanımı

 YÜZDERANK.DHL (dizi,x,[anlam]) 

YÜZDERANK.DHL fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi - Girilmesi Zorunludur : Göreli yeri tanımlayan sayısal değerlere sahip dizi veya veri aralığıdır.
  • X - Girilmesi Zorunludur : Konumunu bilmek istediğiniz değerdir.
  • Anlam - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Verilen yüzde değeri için anlamlı basamaklar sayısını belirleyen isteğe bağlı bir değerdir. Belirtilmezse, YÜZDERANK.DHL üç basamak kullanır (0,xxx) .

Bazı Uyarılar

  • Dizi boşsa, YÜZDERANK.DHL fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Anlam < 1 ise, YÜZDERANK.DHL fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • X dizideki değerlerden birine uymuyorsa, YÜZDERANK.DHL fonksiyonu doğru yüzde konumu vermek için ara değeri araştırır.

Örnek

A
Veri
13
12
11
8
4
3
2
1
1
1
Formül Açıklama (Sonuç)
=YÜZDERANK.DHL (A2:A11,2)Yukarıdaki listedeki 2'nin yüzde değeri (kümedeki 3 değerleri 2'den küçük ve 6 değerleri de 2'den büyük olduğundan 2; 3/ (3+6) =0,333, 0,333)
=YÜZDERANK.DHL (A2:A11,4)Yukarıdaki listede 4'ün yüzde rank'ı (0,555)
=YÜZDERANK.DHL (A2:A11,8)Yukarıdaki listede 8'in yüzde rank'ı (0,666)
=YÜZDERANK.DHL (A2:A11,5)Yukarıdaki listede 5'in yüzde değeri (4'ün YÜZDERANK değeriyle 8'in YÜZDERANK değeri arasındaki 1 çeyreği, 0,583)

Not Sayıyı yüzde olarak görüntülemek için hücreyi seçip Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili 'ni Düğme resmi tıklatın.


  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft