Excel PERCENTRANK Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce PERCENTRANK formülünün Türkçe karışılığı YÜZDERANK formülüdür.

Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını verir. Bu işlev bir veri kümesindeki bir gözlemin göreli yerini değerlendirmek için kullanılabilir. Örneğin, test puanları popülasyonu arasında bir yeterlilik testi puanının yerini değerlendirmek için YÜZDERANK fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Önemli Bu işlev, daha yüksek doğruluk sağlayan ve adları kullanımlarını daha iyi yansıtan bir veya daha fazla işlevle değiştirilmiştir. Bu işlev önceki Excel sürümleriyle uyumluluk sağlamak amacıyla hala kullanılabilmektedir. Ancak, geri dönük uyumluluk gerekmiyorsa, fonksiyonlarını daha iyi açıkladıklarından şu andan itibaren yeni fonksiyonları kullanmayı düşünmelisiniz.

Yeni işlevler hakkında daha fazla bilgi için bkz. YÜZDERANK.HRC fonksiyonu ve YÜZDERANK.DHL fonksiyonu.

YÜZDERANK (PERCENTRANK) Formülü Kullanımı

 YÜZDERANK (dizi,x,[anlam]) 

YÜZDERANK fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Dizi - Girilmesi Zorunludur : Göreli yeri tanımlayan sayısal değerlere sahip dizi veya veri aralığıdır.
  • X - Girilmesi Zorunludur : Konumunu bilmek istediğiniz değerdir.
  • Anlam - Girilmesi İsteğe Bağlıdır : Verilen yüzde değeri için anlamlı basamaklar sayısını belirleyen isteğe bağlı bir değerdir. Belirtilmezse, YÜZDERANK üç basamak kullanır (0,xxx) .

Bazı Uyarılar

  • Dizi boşsa, YÜZDERANK fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Anlam < 1 ise, YÜZDERANK fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • X dizideki değerlerden birine uymuyorsa, YÜZDERANK fonksiyonu doğru yüzde konumu vermek için ara değeri araştırır.

Örnek

A B
Veri
13
12
11
8
4
3
2
1
1
1
Formül Açıklama (Sonuç)
=YÜZDEDEĞERİ (A2:A11;2)Yukarıdaki listedeki 2'nin yüzde değeri (kümedeki 3 değerleri 2'den küçük ve 6 değerleri de 2'den büyük olduğundan 2; 3/ (3+6) =0,333, 0,333)
=YÜZDERANK (A2:A11;4)Yukarıdaki listede 4'ün yüzde rank'ı (0,555)
=YÜZDEDEĞERİ (A2:A11;8)Yukarıdaki listede 8'in yüzde rank'ı (0,666)
=YÜZDEDEĞERİ (A2:A11;5)Yukarıdaki listede 5'in yüzde değeri (4'in YÜZDEDEĞERİ ile 8'in YÜZDEDEĞERİ arasındaki 1 çeyreği, 0,583)

Not Sayıyı yüzde olarak görüntülemek için hücreyi seçip Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili 'ni Düğme resmi tıklatın.


Kaynak:Microsoft