Excel PERMUT Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce PERMUT formülünün Türkçe karışılığı PERMÜTASYON formülüdür.

Aşağıda PERMÜTASYON fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Verilen nesneler için permütasyon sayısını verir. Nesneler sayı nesnelerinden seçilebilir. Permütasyon, iç sıranın önemli olduğu, nesneler (veya olaylar) kümesi veya altkümesidir. Permütasyonlar, iç sıranın önemli olmadığı kombinasyonlardan farklıdırlar. Bu fonksiyonu kura türü olasılık hesaplamalarında kullanabilirsiniz.

PERMÜTASYON (PERMUT) Formülü Kullanımı

 PERMUTASYON (sayı, sayı_seçilen) 

PERMÜTASYON fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Sayı   - Girilmesi Zorunludur : Nesnelerin sayısını belirten tamsayıdır.
  • Sayı_seçilen   - Girilmesi Zorunludur : Her permütasyondaki nesne sayısını belirten tamsayıdır.

Bazı Uyarılar

  • Her iki değişkenin de ondalık kısmı atılır.
  • Sayı veya sayı_seçilen sayısal değilse, PERMÜTASYON fonksiyonu #DEĞER! hata değeri verir.
  • Sayı ≤ 0 veya sayı_seçilen < 0 ise, PERMÜTASYON fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Sayı < sayı_seçilen ise, PERMÜTASYON fonksiyonu #SAYI! hata değeri verir.
  • Permütasyon sayısının denklemi aşağıdaki gibidir:

    Denklem

Örnek

Kazanacak bir kura sayısını seçmenin olasılık oranını hesaplamak istediğinizi varsayalım. Her kura sayısı, her biri 0 ile 99 arasında (dahil) olabilen üç sayı içerir. Aşağıdaki işlev olası permütasyonların sayısını hesaplar:

A B
Veri Açıklama
100Nesne sayısı
3Her permütasyondaki nesne sayısı
Formül Açıklama (Sonuç)
=PERMÜTASYON (A2;A3)Yukarıdaki koşullar için olası permütasyon (970200)

  • İstatistiksel işlevler (başvuru)

Kaynak:Microsoft