Excel PHONETIC Formülünün Türkçesi

15.09.2017
• Bilgisayar
excel
Excel 'de İngilizce PHONETIC formülünün Türkçe karışılığı SES formülüdür.

Aşağıda SES fonksiyonunun formülünün nasıl kullanıldığını anlatacağız.

Kısa Tanımı

Metin dizesinden ses (furigana) karakterlerini ayıklar.

SES (PHONETIC) Formülü Kullanımı

 SES (başvuru) 

SES fonksiyonu sözdiziminde aşağıdaki değişken/ler bulunur:

  • Başvuru   - Girilmesi Zorunludur : Furigana metin dizesini içeren tek bir hücre veya hücre aralıklarına yapılan bir metin dizesi veya başvurudur.

Bazı Uyarılar

  • Başvuru bir hücre aralığıysa, aralığın sol üst köşesindeki hücredeki furigana metin dizesi verir.
  • Başvuru bitişik olmayan hücre aralığına yapılırsa, #YOK hata değeri verir.

Örnek

C4 hücreleri şunları içeriyorsa " Tokyo Tokyo Tokyo " ve B7 hücresi şunu içeriyorsa " Osaka Osaka Osaka ", aşağıdakiler doğrudur:

 =PHONETIC (C4)  
eşittir " Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo "

 =PHONETIC (B7)  
eşittir " Osaka Osaka Osaka Osaka Osaka "


  • Metin fonksiyonları (başvuru)

Kaynak:Microsoft